Psiholoģija

Ticiet sev: gribas psiholoģija

Ja jūs to nedarīsit, neviens to nedarīs. Ticība sev nav lepnuma, bet gan personiskās cieņas jautājums. Tieši tajā psiholoģiskajā saitē mēs katru dienu pieķeramies, lai uzticētos

Cialdini pārliecināšanas paņēmieni

Pārliecināšanas paņēmienus reklāmas un tirdzniecības aģenti izmanto, lai maldinātu mūs pirkt vai mainīt uzvedību. Viņu pazīšana un identificēšana nozīmē iespēju kontrolēt viņu ietekmi.